Formulieren

Medicijnverklaring

wij willen u graag helpen met de zorg rondom uw kind.
Het kan zijn dat uw kind op school medicatie nodig heeft.
Het is dan noodzakelijk om een medicijnverklaring in te vullen.

Medicijnverklaring

Formulier aanvraag verlof

Aanvraagformulier-vrijstelling-van-geregeld-schoolbezoek

Voor het aanvragen van extra verlof gebruiken we het formulier van de gemeente Lingewaard. Op de tweede helft van het formulier kunt u zien voor welke omstandigheden extra verlof wordt toegekend.

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Lees meer over de gronden voor vrijstelling en verlof buiten schoolvakanties.

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl