Kinderopvang

Kinderopvang IKC Pius X

Wat zijn wij trots dat wij als IKC Pius X en als stichting de Linge de kinderopvang en de school onder één dak hebben. Het heeft ons de kans geboden om een optimale doorgaande lijn te creëren tussen kinderopvang en school. Binnen de school spreken wij maar zelden over kinderopvang en school. Op IKC Pius X begin je in de babygroep en eindig je in groep 8. Vanaf het eerste moment wordt je als baby begeleidt vanuit de kernwaarden: gezien worden, groeigericht, elkaar versterken en vertrouwen. Het aanbod is daarop afgestemd en sluit erg mooi aan bij de peutergroep en de rest van de school. Mooie voorbeelden zijn daarvan: bewegend leren en het volgen van kinderen. Het educatieve partnerschap is een belangrijk goed voor IKC Pius X. De school zoekt veelvuldig contact met u en stemt de verzorging en begeleiding met u af. Vanaf het eerste moment dat u baby bij ons op school komt volgen wij u kind met een kindkaart. Met de kindkaart volgen en sturen wij het kind vanuit een brede ontwikkeling. Wij kijken niet alleen naar de ontwikkeling van taal of rekenen maar voor ons is persoonsvorming en leren-leren minstens zo belangrijk. Het is allemaal terug te vinden in ons aanbod en in de gesprekken met u en uw kind.

Het blijkt uit onderzoek dat bewegen erg goed is voor de hersenontwikkeling met name voor baby’s. Wij hebben daarom erg geïnvesteerd in het bewegen in de kinderopvang. Op de baby- en peutergroep zijn allerlei mogelijkheden om tot beweging te komen. De peutergroep krijgt ook systematisch gymlessen. Het peuterplein is dusdanig ingericht om het bewegen en spel van kinderen te stimuleren.  

Andere belangrijke waarden van de kinderopvang en de school zijn: huiselijkheid en dat wij u kunnen (ont)zorgen. Iedere groep is huiselijk en verzorgd ingericht. U kunt dit zien aan de planten, de inrichting en dat het gebouw schoon is. Wij doen dit omdat wij willen dat u en uw kind zich thuis voelen in de school. Het (ont)zorgen kunt u zien aan het feit dat wij altijd met u meedenken en kijken naar kansen om het u eenvoudiger te maken. Wij zijn bijvoorbeeld aan het kijken of wij ervoor kunnen zorgen dat u eten kan afnemen als u uw kind komt ophalen bij de BSO of dat uw kind naar de kapper bij ons. Het is bij ons mogelijk om van 7:30 uur tot 18:00 uur opvang af te nemen. Ik kan nog zo veel vertellen over wat wij allemaal doen maar kom gewoon eens een keer kijken of neem contact met ons op: 06-82621715 of 0481-461592

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl