Spelen in peutergroep.

Wat fijn dat we de ruimte hebben om heerlijk te bewegen...

Lees meer »

Welkom

Voor u ligt de informatiegids van IKC Pius X. Wij hebben getracht om u zo volledig mogelijk te informeren want een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De kinderopvang en basisschool tijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Deze informatiegids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij ons IKC. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.

Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere IKC. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de informatiegids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij het IKC en de andere manieren waarop we u informeren. Deze informatiegids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).We wensen u veel leesplezier. Namens het team van Pius X.


Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl