Inspectierapport

Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op Pius X) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool. De inspectierapporten van de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zoeken op Pius X / ‘t Hummelhonk).

 

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl