1

Over de school

Missie en Visie

Kenmerken van de school

Missie en visie

Wat is de missie of visie van de school en hoe draagt de school die uit?
Wij geloven dat ieder kind het best leert in een overzichtelijke, voorspelbare leeromgeving met vaste elementen. Structuur dus door het hele IKC heen. Zo bieden we rust, houvast en ruimte voor verschillende niveaus. Dit is dé basis voor de ontwikkeling van ieder kind. We focussen ons elke dag op de persoonlijke groei van iedere leerling. Waar sta je in je ontwikkeling? Wat ga je leren? Wat heb je nodig om te kunnen groeien? We dagen onze leerlingen uit om na te denken over hun sterke punten en leerpunten en over de manier waarop zij het beste leren. Daarnaast stimuleren wij hen de manier te ontdekken waarop zij het beste leren. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen het beste leren als ze dat samen doen met kinderen van verschillende niveaus. Daarom geven we hen de ruimte om van en met elkaar te leren door het hele IKC heen. Kinderen die van de Pius X af komen hebben in hun manier van leren hun persoonlijke voorkeuren, hebben zelfvertrouwen en weten dat je samen verder komt.

Kernwaarden

Als je bij ons binnenstapt, zorgen we er eerst voor dat iedereen gezien wordt. Daar begint alles mee. Je hebt het gevoel dat je ertoe doet en dat je je veilig mag voelen. En vervolgens kun je vertrouwen krijgen en geven. Aan alle kinderen, alle leerkrachten en alle ouders. De basis om tot leren te komen. En met het vertrouwen versterken we elkaar. We maken samen keuzes en helpen elkaar in onze ontwikkeling. Sterke aandacht voor de basisvakken vinden we belangrijk. Zo blijven we elke dag leren. En daarom is onze laatste kernwaarde groeigericht. 

Identiteit

IKC Pius X is een Integraal Kindcentrum met een open karakter. Ons IKC is toegankelijk voor iedereen. De katholieke identiteit van de school is zichtbaar in de aandacht voor de katholieke feestdagen en vieringen. We vinden het belangrijk om ook aandacht te besteden aan de verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen. Wij geven kinderen tools en bagage mee waarmee zij een gefundeerde mening kunnen ontwikkelen en waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden.

 

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl