Contact

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Directie

Roderick Kemper (directeur) r.kemper@delinge.nl

T:  0481 461592
E:  piusx@delinge.nl

Intern begeleider
Christa Grob
c.grob@delinge.nl

Babygroep

T:  0682621715  
E:  kdvpiusx@delinge.nl

Peuteropvang IKC Pius X

T:  0651867717  
E:  kdvpiusx@delinge.nl

Buitenschoolse opvang

T:  06 23 83 52 41
E:  bsopiusx@delinge.nl

Ziekmelding

Ziekmelding dient telefonisch te worden doorgegeven via bovenstaande telefoonnummers.
Het kan ook via de klasbord ouderapp.

 

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl