Schoolplan

Iedere basisschool in Nederland heeft een schoolplan. Dit is een beleidsdocument dat betrekking heeft op een periode van vier jaar. Ons huidige schoolplan beslaat de periode 2020-2024.
Dit schoolplan beschrijft de centrale opdracht, de visie en het beleid van IKC Pius X, met als doel samen koersen op passend onderwijs waaraan we de komende jaren vorm geven en hoe we dat in de dagelijkse praktijk ontwikkelen. In het schoolplan is aangegeven wat onze ambities en doelen zijn op alle terreinen: onderwijs, personeel, huisvesting en financiën. Aankomend jaar gaan wij op IKC Pius X een nieuw vier jaren plan maken om verschillende redenen. Wij willen graag synchroon lopen met het strategisch beleidsplan van de Linge en de school heeft de doelen van het huidige vier jaarplan gerealiseerd. Klik op onderstaand Schoolplan om te lezen over onze onderwijsinhoudelijke plannen – en hoe deze zich verhouden tot de andere gebieden.

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl